ΚΑΡΥΔΙΑ

Χρόνος ωρίμανσης  για διάφορες ποικιλίες που κυκλοφορούν και στον ελλαδικό χώρο .

Τσάντλερ

Τσάντλερ


Καλιφορνέζικη ποικιλία, με μεγάλο βαθμό πλαγιοκαρπίας. Ποσοστό ψίχας 48% - 52%, με καλή ποιότητα ψίχας. Ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία πολύ γρήγορη, εμφάνιση καρπών από το πρώτο έτος και πλήρη καρποφορία στο δέκατο έτος. Εποχή ωρίμανσης καρπού: 28/9 – 6/10.

Φραγγέτι

Φραγγέτι


Γαλλική ποικιλία, ακρόκαρπη. Μέση ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία, είσοδος στην πλήρη καρποφορία στο 14ο έτος. Ποσοστό ψίχας 43-46% με πολύ καλή ποιότητα ψίχας. Εποχή ωρίμανσης καρπού 10-20 Οκτωβρίου.