ΚΑΣΤΑΝΑ

Χρόνος ωρίμανσης  για διάφορες ποικιλίες που κυκλοφορούν και στον ελλαδικό χώρο .

Μαρώνια

Μαρώνια


Ποικιλία με καρπό μεγάλου μεγέθους σχήμα ελαφρώς πεπλατυσμένο. Ο καρπός τους είναι τραγανός και εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης. Το δέντρο της ποικιλίας αυτής παρουσιάζει αρκετά καλή παραγωγικότητα και εντός κάθε καλύμματος (αχινός) υπάρχουν 1-2 κάστανα. Ωριμάζει το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωμβρίου.

Βολιώτικα

Βολιώτικα


Ποικιλία με καρπό μετρίου-μεγάλου μεγέθους και σχήματος τριγωνικό-πεπλατυσμένο. Ο καρπός τους είναι τραγανός, ενώ η γεύση του είναι στυφή και όχι τόσο γλυκιά. Η ποικιλία αυτή παρουσιάζει πολύ καλή παραγωγικότητα και εντός κάθε καλύμματος (αχινός) υπάρχουν 2-3 κάστανα. Ωριμάζει το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωμβρίου.