ΡΟΔΙΑ

Χρόνος ωρίμανσης  για διάφορες ποικιλίες που κυκλοφορούν και στον ελλαδικό χώρο .

 
Χιγκάζ ναρί

Χιγκάζ ναρί

Τούρκικη ποικιλία. Ο φλοιός του καρπού έχει χρώμα κίτρινο και κόκκινο. Τα καρπίδια είναι σκούρα κόκκινα με μέσης σκληρότητας σπέρμα και η γεύση είναι γλυκόξινη. Καλλιεργείται καλά σε χώρες της Μεσογείου και είναι εξαγώγιμη ποικιλία. Ωριμάζει περί τα μέσα του Οκτώβρη.